RCF RDNet Measures

Dwukanałowy analizator FFT audio

Strona producenta: RCF RDNet Measures
RCF RDNet Measures
Dwukanałowy analizator FFT audio

Karta produktu: Arcade Audio, RCF
Zdjęcie RCF RDNet Measures

RDNet Measures

Dwukanałowy analizator FFT audio

RDNet measures

RDNet Measure to potężny dwukanałowy analizator audio FFT, który może mierzyć magnitudę, fazę, RTA, spójność i odpowiedź impulsową w czterowejściowym systemie pomiarowym czasu rzeczywistego. Funkcje obejmują wyszukiwarkę opóźnień, generator wielu sygnałów i zintegrowany miernik/logger SPL z narzędziami do kalibracji. Okno RDNet Measures jest dokowalne jako zakładka w RDNet lub jako pływające okno.

ANALIZA SYGNAŁU NIEZALEŻNA OD ŹRÓDŁA

RDNet wykorzystuje zaawansowaną metodę analizy sygnału, w której sygnał wzorcowy może być niezależny od systemu pomiarowego.

Sygnałem wzbudzającym może być, poza wyjściem wewnętrznego generatora sygnału, program audio wydarzenia lub odtwarzana muzyka.

ZWIĘKSZONA SPÓJNOŚĆ

Głównym celem systemu dźwiękowego jest zapewnienie takich samych wrażeń podczas występu w każdym miejscu. Dzięki prawidłowemu dostrojeniu systemu, inżynier systemu dźwiękowego da pewność inżynierowi miksu, że jego decyzje przekładają się z minimalnymi odchyleniami na resztę publiczności.

Analizator dźwięku może również przedstawiać sugestie, których nie można zrozumieć wyłącznie za pomocą uszu. Gdy uszy usłyszą problem, analizator dźwięku rozpozna go i przedstawi graficznie.

Działa on poprzez przechwytywanie sygnału wyjściowego systemu i porównywanie go z danym sygnałem wejściowym. Różnica ta nazywana jest funkcją transferu. Mówi nam ona, jak dokładnie system przesyła sygnał pod względem czasu i częstotliwości.

RDNet Measures generuje cztery rodzaje danych:

 • Magnitude Response - Poziom w stosunku do częstotliwości, podany w decybelach. Odpowiedź wielkości jest stosunkiem amplitudy częstotliwości sygnału wyjściowego do amplitudy częstotliwości sygnału wejściowego.
 • Odpowiedź fazowa - faza w funkcji częstotliwości, wyrażona w stopniach.
 • Spójność - wskazuje szumy, zniekształcenia i stabilność pomiaru. Jest to oszacowanie liniowości systemu.
 • Odpowiedź impulsowa - odpowiedź systemu na idealny bodziec impulsowy w domenie czasu.

MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU

RDNet oferuje wiele sposobów monitorowania poziomów sygnału. Wartość ta jest ważna tylko dla pomiarów akustycznych i wymaga kalibracji czułości mikrofonu.

 • Poziomy ciśnienia akustycznego (SPL Weighted A/C), poziom RMS fal ciśnienia w powietrzu wyrażony w decybelach.
 • Równoważny poziom dźwięku (Leq), forma ważenia czasowego, która jest łatwiejsza do odczytania na wyświetlaczu niż chwilowy poziom dźwięku.
 • Miernik poziomu dźwięku jest wyposażony w alarm przeciążenia, a funkcja rejestrowania poziomu dźwięku przechowuje historię czasową pomiarów poziomu dźwięku.

FUNKCJONALNOŚCI

 • 4 wejścia - wiele wyjść
 • Sterowniki ASIO
 • Częstotliwość próbkowania 44,1 / 48 kHz
 • Import/eksport plików w chmurze lub z pamięci urządzenia
 • Wyszukiwarka opóźnień
 • Generator sygnału
 • Miernik ważonego SPL z rejestratorem i kalibracją
 • Pasmo ułamkowo-oktawowe, rozdzielczość do 1/24 oktawy
Oprogramowanie RdNet Measures jest bezpłatne i jest częścią aplikacji RdNet. Aktualną wersję można pobrać po bezpłatnej rejestracji na stronie RCF.

Katalog Produktów