Jesteś w: Strona Główna | Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej: www.arcadeaudio.pl.
Administratorem strony jest Arcade Audio Sp. z o.o. ul. Galicyjska 2, 32-091 Michałowice, Polska.

KRS 0000099188 XII Wydział Gospodarczy Kraków, NIP: 9451959146, Regon: 356394233.
Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: info@arcadeaudio.pl.

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Arcade Audio Sp. z o.o. ul. Galicyjska 2, 32-091 Michałowice, Polska, KRS 0000099188 XII Wydział Gospodarczy Krakow.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.arcadeaudio.pl lub www.arcadeaudio.com.pl.
 • Użytkownik – każdy podmiot który korzysta ze Stron.

Dane osobowe

 • Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie oraz mailem.
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie.
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza serwisowego są w celu odpowiedzi na zgłoszenie i realizacji umowy serwisowej (gwarancyjnej j pogwarancyjnej).
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji do której przeznaczony jest dany formularz.
 • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich dostawcy świadczący usługi księgowe, marketingowe, hostingowe oraz serwisowe.

Katalog Produktów