Zasilanie głośników aktywnych - pobór i uziemienie

2021-12-09

1. Wstęp

Głównym celem tego przewodnika jest pomoc w zaprojektowaniu bezpiecznego rozwiązania dystrybucji zasilania dla wszystkich systemów aktywnych RCF.

Dokument ten powstał z potrzeby zapobiegania przeciążeniom na liniach zasilających, przegrzewaniu się kabli i gniazdek elektrycznych, jak również pracy w bezpiecznych warunkach.

1.1 Urządzenia do dystrybucji mocy

Przede wszystkim, w dużych profesjonalnych zastosowaniach, wymagany jest odpowiedni system dystrybucji mocy. Istnieją różne typy produktów o różnej charakterystyce; od prostego konwertera, do takiego z różnymi urządzeniami pomiarowymi, takimi jak woltomierze, amperomierze, aż po weryfikację podłączenia uziemienia.

Często w obiektach spotykamy tego typu rozdzielacze mocy!!! Może to być duże zagrożenie, przede wszystkim dla ludzi, a następnie dla systemów.

W tym przypadku gniazda zasilające, oprócz tego, że nie zapewniają wodoodporności, nie gwarantują odpowiedniego odpowiedniego zasilania dla profesjonalnych (a także nieprofesjonalnych...) systemów.

Grozi to przegrzaniem, a co gorsza pożarem.

W takich przypadkach, elementy przewodzące mogą wejść w kontakt z innymi metalowymi częściami metalowymi, a w przypadku braku uziemienia, co często się zdarza, ryzyko porażenia prądem należy uznać za bardzo wysokie.

Tak więc, zanim zaczniemy mówić o poborze prądu przez systemy aktywne, należy upewnić się, że posiadamy odpowiednie i bezpieczne urządzenia dystrybucyjne, jak również odpowiednie zasilanie w energię.

W przypadku RCF, Power Rack PR 63 gwarantuje bezpieczną dystrybucję prądu z 4 gniazdami 32 A trójfazowymi dzielonymi na 24 niezależnie blokowanych liniach jednofazowych 16 A.

1.2 Okablowanie

Okablowanie zasilające musi być zawsze starannie wykonane przy użyciu wodoodpornych złączy i odpowiedniej długości przewodów.

W szczególności, kierunek przewodu zasilającego i ogólnie wszystkich przewodów połączeniowych w profesjonalnych w profesjonalnych systemach audio musi zawsze wychodzić od dołu. W ten sposób, w przypadku deszczu, kabel nie będzie pełnił roli nośnika, i woda nie będzie płynęła po kablu z dużym prawdopodobieństwem dostania się do części pod napięciem.

Nieprawidłowo

Prawidłowo

Oczywiście, oprócz tego prostego triku, wszystkie głośniki, zwłaszcza aktywne, muszą być wyposażone w odpowiednie osłony przeciwdeszczowe. Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.

1.3 Połączenie Uziomu

System uziemienia jest częścią systemu zasilania, która jest odpowiedzialna za ochronę człowieka przed przed porażeniem prądem w wyniku awarii systemu lub przypadkowego zwarcia.

System uziemienia składa się z prętów uziemiających, przewodów ochronnych (żółto-zielone przewody w gniazdkach elektrycznych) oraz najważniejszego urządzenia: wyłącznika różnicowego.

RCF PR 63 posiada osobne linie 16A z rozłącznikami różnicowo-prądowymi.

Całość tych trzech elementów, oraz ich utrzymanie, stanowi cichą ochronę ludzi i systemów.
Bez nich "głupia" awaria może spowodować śmierć osoby, która przypadkowo zetknie się z częścią systemu przewodzącą prąd.

System uziemiający to zespół urządzeń, które mają za zadanie odprowadzanie prądów pochodzących z uszkodzenia instalacji elektrycznej do ziemi. Mogą to być klasyczne pręty z ocynkowanej stali o różnych wysokościach, bednarki, mogą to być gołe miedziane liny stykające się z ziemią lub żelazne elementy zbrojenia fundamentów.

Dlaczego jednak należy stosować instalację uziemienia? Ponieważ w przypadku awarii prąd zawsze płynie w kierunku ziemi, korzystając z każdej dostępnej mu drogi. Dlatego lepiej jest stworzyć dla niego bezpośrednio ścieżkę o niskiej rezystancji, aby nie znalazł jej sam, przechodząc przez nasze ciało.

Osoba dotykająca metalowej obudowy tworzy połączenie pomiędzy nią a ziemią. Jeśli metalowa obudowa jest bezpośrednio połączona z układem uziemienia, prąd będzie miał do pokonania dwie równoległe ścieżki, aby osiągnąć swój cel. Oczywiście, prąd elektryczny wybierze drogę o najmniejszym oporze. Ciało ludzkie ma opór względem ziemi wynoszący około 2000 omów, więc oczywiste jest, że prąd będzie wolał przepłynąć przez ziemię, o wartości kilku omów, niż przez ciało człowieka.

Nie oznacza to jednak, że przez człowieka nie popłynie prąd uszkodzeniowy, będzie on niewielki, ale zawsze będzie obecny. Dlatego ważne jest, aby w przypadku awarii natychmiast odciąć zasilanie, zanim człowiek wejdzie w kontakt z ziemią pod napięciem. Zadanie przerwania prądu spoczywa na wyłączniku różnicowym. Różnicówka, czyli ratownik, interweniuje tylko wtedy, gdy część prądu jest rozproszona do ziemi. Jeżeli obudowa metalowa nie jest połączona z ziemią poprzez system uziemienia, nie będzie przepływu prądu i różnicówka nie będzie interweniować, do momentu dotknięcia tej obudowy przez człowieka. W tym momencie bezpiecznik różnicowy odetnie prąd, ratując osobę, która jednak i tak zostanie porażona prądem przez kilka ułamków sekundy, czego zawsze lepiej unikać.

2. Pobór mocy przez kolumny głośnikowe

W poniższej tabeli podano maksymalną liczbę aktywnych głośników, które można połączyć w łańcuch połączeniowy.

Pamiętajmy, że wszystkie gniazda powercon RCF mają maksymalną obciążalność prądową 20A RMS. W przypadku konstrukcji z liniami 32A z wieloma głośnikami w łańcuchu zalecamy rozdzielenie linii zasilającej, aby przez jedno gniazdo nie przepływało ponad 20A w sposób ciągły.

Znaczenie kolumn:

  •  Pobór rozruchu: Jest to szczytowy prąd pochłaniany w ciągu pierwszych 100 ms podczas uruchamiania urządzenia. Dane te nie są orientacyjne dla doboru wielkości prądu zasilania, ale są ważne dla określenia typu bezpieczników, które należy zastosować.
  • Średni pobór mocy: Jest to średni pobór jednego urządzenia, uzyskany przy materiale muzycznym o maksymalnej głośności z limiterem szczytów pracującym w sposób ciągły.
  • D.C. 230V 16A: Maksymalna liczba urządzeń w łańcuchu połączeniowym w 1 linii zasilającej przy 230 V 16 A.

Jest niezwykle ważne, aby uwzględnić dane przedstawione w poniższej tabeli w celu prawidłowego doboru parametrów zasilania, jak również wyboru właściwego typu zabezpieczeń.

MODEL Prąd uruchomieniowy
Ampery 100ms
Maksymalny średni pobór
Ampery
Maksymalna ilość modułów / linia
A.C. 230V 16A
HDL 6-A 3 2,5 6
HDL 10-A 2 2,5 6
HDL 20-A 2 2,5 6
HDL 26-A 3 2,7 6
HDL 28-A 0,5 1,9 8
HDL 30-A 0,5 2,7 6
HDL 50 4K 1 8 2
TTL 515-A 3 2,7 6
TTL 33-A 3 4 4
TTL 55-A 6 5,7 3
TT08-A II 3 1,4 11
TT10-A 3 1,75 9
TT22-A II 0,4 1,25 13
TT25-A II 0,4 1,25 13
TTL 4-A 1 1,8 8
TTL 6-A 1 5,5 3
TT 051A 2 0,7 24
TT 052-A 2 1 16
Art seria 3 2 1,6 19
Art seria 7 3 2 8
Art seria 9 3 3,1 5
Seria NXL 3 3,7 4
Seria NX 7 3 2 8
Seria NX 9 3 3,1 5
Seria HD 3 2 8
HDM 45-A 0,4 1,4 11
Seria NX SMA 3 2 8
Seria ST SMA 3 1,5 10
TT 20 CXA 3 3 5
TT 25 CXA 0,4 1,6 10
TTS 18-AS II 3 5,5 3
TTS 15-AS 0,5 1,8 8
TTS/L 36-AS 3 8 2
TTS56-AS 3 12 1
SUB 702-AS II 3 2,1 8
SUB 705-AS II 3 2,1 8
SUB 708-AS II 3 2,1 6
SUB 905-AS II 0,5 2,1 8
SUB 8003-AS II 0,5 3,8 4
SUB 8004-AS 4 5 3
SUB 8006-AS 7 8 2
SUB 9007-AS 5 8 2
SUB 9006-AS 5 8 2
SUB 9004-AS 2 6,2 3
TT 808-AS 3 2,7 6

2.1 Typologia bezpieczników

Biorąc pod uwagę prąd rozruchu oraz liczbę urządzeń podłączonych do linii, należy dobrać odpowiedni bezpiecznik, aby uniknąć sytuacji, w której zbyt duża absorpcja spowoduje zadziałanie zabezpieczenia i w konsekwencji przerwę w dostawie prądu.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę najczęściej stosowanych wyłączników, od typu A do typu Z.

Wyłączniki MCB typu A są bardzo czułymi urządzeniami, które wyzwalają się natychmiast, gdy prąd osiągnie 2-3 krotność prądu znamionowego. Stosowane głównie do ochrony bardzo czułych urządzeń.

MCB typu B wyzwala się, gdy prąd osiągnie wartość 3 do 5 razy większą od prądu znamionowego, a czas działania wynosi od 0,04 do 13 sekund. Stosuje się je w przypadku obciążeń czysto rezystancyjnych, które nie są obciążeniami indukcyjnymi lub w przypadku bardzo małych obciążeń indukcyjnych, które nie mają znacznej indukcyjności. Te typy są głównie stosowane w domowych aplikacjach małej mocy, takich jak obwody oświetleniowe, okablowanie domowe, itp.

Typ C działa dla wartości prądu od 5 do 10 razy większego od prądu znamionowego z czasem działania od 0.04 do 5 sekund. Są one używane z obciążeniami indukcyjnymi, takimi jak silniki, wentylatory, transformatory, itp., gdzie istnieje szansa na nagły wzrost prądu lub przepięcia. Głównie używane w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.

Typ D ma prąd wyzwalający od 10 do 20 razy większy od prądu znamionowego z czasem działania od 0,04 do 3 sekund. Stosowany jest dla bardzo dużych obciążeń indukcyjnych. Głównie stosowany w aplikacjach przemysłowych o dużej mocy dla takich typów urządzeń jak ciężkie silniki, transformatory, promieniowanie rentgenowskie, spawanie, itp.

Typ K wyzwala się, gdy prąd osiąga 8 do 12 razy więcej niż prąd znamionowy z czasem działania mniejszym niż 0,1 sekundy. Są one stosowane w przypadku obciążeń indukcyjnych, w których istnieje możliwość wystąpienia dużych prądów rozruchowych.

MCB typu Z działają dla wartości prądu od 2 do 3 razy większej od prądu znamionowego z czasem działania poniżej 0,1 sekundy.

MCB typu A, K i Z charakteryzują się wyjątkowo krótkim czasem działania w porównaniu z MCB typu B, C i D. Klasa A, K i Z to bardzo czułe wyłączniki, które działają bardzo szybko w krótkim czasie, stosowane do ochrony wrażliwych urządzeń.

 

Arcade Audio zaleca by połączenia elektryczne w systemach profesjonalnych wykonywały osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Zobacz powiązane produkty:

Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL 10-A

HDL 10-A

Aktywny moduł Line Array, 700 W, 2x8”, 2”
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL 10-A W

HDL 10-A W

Aktywny moduł Line Array, 700 W, 2x8”, 2” Biały
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL 12-AS

HDL 12-AS

Aktywy subwoofer do systemu Line Array 12" 700W rms
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL 12-AS W Produkt archiwalny

HDL 12-AS W

Aktywy subwoofer do systemu Line Array 12" 700W rms Biały
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL 15-AS Produkt archiwalny

HDL 15-AS

Aktywny subwoofer do podwieszania z systemem Line array 1000W 15"
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL 26-A W

HDL 26-A W

Moduł liniowy 2x6" + 3" 1000Wrms, RdNet
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL 35-AS

HDL 35-AS

Subwoofer do podwieszania 15" 134dB SPL RdNet
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL 35-AS W

HDL 35-AS W

Subwoofer do podwieszania 15" 134dB SPL RdNet, Biały
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL 36-AS W Produkt archiwalny

HDL 36-AS W

Aktywny subwoofer do podwieszania 15" 1600W RdNet, Biały
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL18-AS Produkt archiwalny

HDL18-AS

Aktywny subwoofer, 1000 W, 18” do podwieszania z systemem HDL20-A
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL20-A

HDL20-A

Aktywny moduł Line Array, 700 W, 2x10”, 2”
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL26-A

HDL26-A

Moduł liniowy 2x6" + 3" 1000Wrms, RdNet
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL28-A

HDL28-A

Aktywny system Line Array 2x8", 3", 1100Wrms RDNet
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL28-A W Produkt archiwalny

HDL28-A W

Aktywny system Line Array 2x10" 3" 1100Wrms RDNet Biały
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL30-A

HDL30-A

Dwudrożny moduł line array 1100Wrms 2x10", 4"
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL36-AS

HDL36-AS

Aktywny subwoofer do podwieszania 15" 1600W RdNet
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL38-AS

HDL38-AS

Subwoofer do podwieszania 18" 136dB SPL, RdNet
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL38-AS W Produkt archiwalny

HDL38-AS W

Subwoofer do podwieszania 18" 136dB SPL, RdNet, Biały
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL50-A Produkt archiwalny

HDL50-A

Trójdrożny moduł line array 2200Wrms 2x12", 4x6", 2x3"
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL50-A 4K

HDL50-A 4K

Trójdrożny moduł line array 4000Wrms 2x12", 4x6", 2x3"
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL53-AS Produkt archiwalny

HDL53-AS

Aktywny sobwoofer line array 3x12" 1650 Watt RMS
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL6-A

HDL6-A

Aktywny moduł Line Array, 700 W, 2x6”, 1,7”
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF HDL6-A W

HDL6-A W

Aktywny moduł Line Array, 700 W, 2x6”, 1,7” Biały
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art312-A mk4 Produkt archiwalny

Art312-A mk4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 1,5" driver, 12" woofer, cyfrowy wzmacniacz 800W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art315-A mk4 Produkt archiwalny

Art315-A mk4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 1,5" driver, 15" woofer, cyfrowy wzmacniacz 800W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art708-A mk4

Art708-A mk4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 1" driver, 8" woofer, cyfrowy wzmacniacz 800W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art710-A mk4

Art710-A mk4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 1" driver, 10" woofer, cyfrowy wzmacniacz 1400W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art712-A mk4

Art712-A mk4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 1" driver, 12" woofer, cyfrowy wzmacniacz 1400W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art715-A mk4

Art715-A mk4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 1" driver, 15" woofer, cyfrowy wzmacniacz 1400W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art732-A mk4

Art732-A mk4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 1,4" driver, 12" woofer, cyfrowy wzmacniacz 1400W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art735-A mk4

Art735-A mk4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 1,4" driver, 15" woofer, cyfrowy wzmacniacz 700W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art745-A mk4

Art745-A mk4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 4" driver neo, 15" woofer neo, cyfrowy wzmacniacz 1400W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF ART 725 MK4

ART 725 MK4

Kolumna pasywna szerokopasmowa, 2-drożna, 15"(neo) + 3"(neo), 650W AES, crossover LICC
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF ART 310-A MK4 Produkt archiwalny

ART 310-A MK4

Aktywna kolumna szerokopasmowa, 1" driver, 10" woofer, cyfrowy wzmacniacz 800W. FiR PHASE
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art 910-A

Art 910-A

Dwudrożna kolumna aktywna 2100W, 1", 10", FirPhase, Bass Motion Control
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art 912-A

Art 912-A

Dwudrożna kolumna aktywna 2100W, 3", 12", FirPhase, Bass Motion Control
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF ART 915-A

ART 915-A

Dwudrożna kolumna aktywna 2100W, 1.75", 15", FirPhase, Bass Motion Control
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art 932-A

Art 932-A

Dwudrożna kolumna aktywna 2100W, 3", 12", FirPhase, Bass Motion Control
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art 935-A

Art 935-A

Dwudrożna kolumna aktywna 2100W, 3", 15", FirPhase, Bass Motion Control
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF Art 945-A

Art 945-A

Dwudrożna kolumna aktywna 2100W, 4", 15", FirPhase, Bass Motion Control
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF NX 10-SMA

NX 10-SMA

Aktywny monitor sceniczny coaxialny 10" 400W
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF NX 12-SMA

NX 12-SMA

Aktywny monitor sceniczny coaxialny 12" 700W
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF NX 15-SMA

NX 15-SMA

Aktywny monitor sceniczny coaxialny 15" 700W
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF ST12-SMA Produkt archiwalny

ST12-SMA

Aktywny monitor sceniczny 400W 12" 1.4"
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF ST12-SMA II Produkt archiwalny

ST12-SMA II

Aktywny monitor sceniczny 12" 1,4" 600W
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF ST15-SMA Produkt archiwalny

ST15-SMA

Monitor sceniczny 600W 15" 1.4"
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF ST15-SMA II Produkt archiwalny

ST15-SMA II

Aktywny monitor sceniczny 15" 1,4" 600W
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF NXL 24-A MK2

NXL 24-A MK2

Aktywna matryca 4x6”, 2.5” 2100W Peak FiRPhase, BMC
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF NXL 44-A MK2

NXL 44-A MK2

Aktywna matryca 3x10” 3” 2100W Peak FiRPhase, BMC
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF SUB 702-AS II Produkt archiwalny

SUB 702-AS II

Aktywny subwoofer 12" 700W RMS, 1400W Peak
Logo producenta RCF
Zdjęcie produktu RCF SUB 705-AS II Produkt archiwalny

SUB 705-AS II

Aktywny subwoofer 15" 700W RMS, 1400W Peak

Katalog Produktów