KV2 Audio Super Live Audio - Technologia

2011-08-17
WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Dokładność źródła wielopunktowego

Ilustracja różnicy w odległości słuchacza od poszczególnych źródeł LIne Array, każdy słuchacz dostaje rozmazany dźwięk

Obrazek powyżej pokazuje że przesunięcia czasowe pomiędzy poszczególnymi źródłami dźwięku są określone przez fizyczną charakterystykę, i wymiary systemu wielopunktowego. Przesunięcia czasowe i właściwości systemu (przenoszenie częstotliwości, odpowiedź impulsowa), zależy od położenia każdego słuchacza. Przesunięcia czasowe dla słuchacza 1 są inne niż dla słuchacza 2. Wielu producentów twierdzi że te przesunięcia czasowe są korygowane przez użycie cyfrowych opóźnień czasowych, ale to nie jest rozwiązanie, ponieważ przesunięcia czasowe będą się zmieniać w nieskończoność, dla każdej nowej pozycji słuchacza. Nawet bardziej znaczącym, jest jeden współczynnik zawyżany przy kalkulacjach i przewidywaniach prze inżynierów lub programy obliczeniowe Line Array są LOSOWE ruchy powietrza w miejscu odsłuchowym, które powoduje niezależne olbrzymie zmiany we właściwościach transmisji systemu wielopunktowego. Dzieje się to szczególnie gdy przychodzi publiczność, po całym dniu spędzonym na ustawianie systemu przez inżyniera w pustym, ale teoretycznie idealnym otoczeniu – (środowisku w którym nie istnieją ruchy powietrza i wzrost temperatury w przeciwieństwie do świata rzeczywistego).

Pionowy wykres kołowy Line Array dla 1k, 1.6k i 4kHz

WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Katalog Produktów