KV2 Audio Super Live Audio - Technologia

2011-08-17
WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Odpowiedź częstotliwościowa źródeł punktowego i wielopunktowego

Jednopunktowe systemy dźwiękowe zapewniają najwyższą możliwą do osiągnięcia dzisiaj dokładność i zakres dynamiki. Wysoka zrozumiałość jest produktem ubocznym, ale gwarantowana tylko przez zachwianie wysokiej dokładności i dynamiki poprze zastosowanie szybkiej i precyzyjnej elektroniki, z przetwornikami o małych zniekształceniach. Poniższe krzywe odpowiedzi częstotliwościowej pokazują że zastosowanie nawet jedno punktowych źródeł dźwięku, jak Line Array, słyszalnie tłumi wyższe częstotliwości zaczynając już nisko, jak 2kHz. I odwrotnie, zastosowanie źródła punktowego, odpowiedź częstotliwościowa nie jest naruszona w ten sposób i jest rzeczywiście bardzo płaska.

Odpowiedź częstotliwościowa źródeł dźwięku
wielopunktowego jedno osiowego (niebieska), i punktowego (czerwona)

Produkując głośniki Bardzo wysokiej jakości dla systemów dźwiękowych z minimalnymi zniekształceniami, rodzi potrzebę rozszerzenia elektroniki systemu w konstrukcję SLA. W rzeczywistości niewielu producentów ma możliwość wykorzystania technologii AIC Transcoil, ponieważ testy pokazały od razu fundamentalne błędy w projektach elektroniki, w połączeniu z filozofią komercji, wykorzystania procesora DSP do prób i korekcji ich akustycznych konstrukcji.

WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Katalog Produktów