KV2 Audio Super Live Audio - Technologia

2011-08-17
WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Punktowe i wielopunktowe źródła dźwięku

Konstrukcje systemów dźwiękowych

Na obecnym rynku są trzy główne typy konstrukcji systemów dźwiękowych, jedno i wielo punktowe źródła dźwięku.

Ilustracja źródeł dźwięku

Źródła wielopunktowe powstały przez wymaganie bardzo wysokiej mocy wyjściowej. Pomysł w zupełności zaspokaja te potrzeby, ale ze wzrostem liczy źródeł dźwięku, wpływa na całkowitą redukcję jakości dźwięku. Dwie największe wady systemów wielopunktowych, to tłumienie wysokich częstotliwości i bardzo mała dokładność. Dzieje się to przez fizyczne przesunięcie czasowe wyjść z indywidualnych głośników. Niska dokładność to wynik słabej odpowiedzi impulsowej systemu, która również poważnie narasta przez zwiększenie liczby przesuniętych w czasie wyjść z indywidualnych głośników razem.

Inne źródła: Źródło: Strona EAW, tłumacząca technologię PPST, odwiedzona 8.1.2011
Phased PointSource Technology™ (PPST) została pierwotnie zaprojektowana do rozwiązania głównego problemu z systemami nagłaśniającymi dużej skali. Większa liczba głośników może wygenerować pożądany poziom wyjściowy, ale kilka przetworników wytworzy lepszy dźwięk.


Pierwszy typ źródła wielopunktowego to po prostu duży stos kolumn, zestawionych razem jak cegły, z zamierzeniem do stworzenia klastra w dwóch osiach. Głównym ulepszeniem następnej generacji systemów PA, to wprowadzenie wielopunktowego jedno osiowego systemu, dający lepszą odpowiedź częstotliwościową, i zwiększając dokładność w porównaniu do wcześniejszego systemu dwu osiowego. Niestety, pomimo kroku na przód, odpowiedź impulsowa i częstotliwościowa ciągle nie jest idealna, a pokrycie jest często niekonsekwentne, co pozostaje problemem do dzisiaj, pomimo błędnego przekonania że jest odwrotnie. Typową reprezentacją wielopunktowych systemów wielopunktowych, dzisiaj powszechnie używanych, do Komercyjnej reprodukcji dźwięku są systemy Line Array. Line Array nie redukuje wpływu interferencji wielu źródeł pomiędzy sobą w porównaniu z systemami sprzed 25 lat, ale wciąż daleka droga do osiągnięcia lepszego wyniku niż w systemach punktowych.

WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Katalog Produktów