KV2 Audio Super Live Audio - Technologia

2011-08-17
WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Wpływ czasu stabilizacji systemu na Rozdzielczość

Wolniejszy czas stabilizacji powoduje utratę informacji, która jest nieodwracalna i niemożliwa do poprawienia.

Czas stabilizacji w większości komponentów używanych w komercyjnych systemach dźwiękowych wynosi około 10 μs, dziesięć razy więcej niż być powinno.
Zniekształcenie tworzone przez długi czas stabilizacji jest często pomijane przez wielu producentów, przez brak zrozumienia tego zagadnienia, co prowadzi do zawyżania technicznej specyfikacji produktów. Ponadto szum tych zniekształceń jest często mylony z oryginalnymi wysokimi częstotliwościami, szczególnie w technologii cyfrowej gdzie maże ukazywać się jako jasne „chropowate” wysokie pasmo. W niektórych przypadkach gdzie czas stabilizacji jest wyjątkowo zły, te wysokie częstotliwości mogą brzmieć jak brzęczenie, podobnie do wyobrażenia gdzie latają owady wewnątrz mikrofonu gdy wokal jest nagrany na cyfrowym systemie audio niskiej jakości.

Czas stabilizacji jest małym problemem przy prostych sygnałach, ponieważ występuje z dodatkiem wyższych częstotliwości z oryginalnego sygnału. Jednak przy wprowadzeniu kompleksowego sygnału, ze względu na długi czas stabilizacji wprowadza wysoki poziom zniekształceń z różnych wielu, wydłużonych zmieszanych elementów szumu, który następnie tworzy kakofonię, maskując słabsze oryginalne niuanse sygnału.
Taki system posiada niską rozdzielczość.

W związku z tym czas stabilizacji Wzmacniaczy Operacyjnych ma duży wpływ na zdolność systemu do dokładnego i szczegółowego przekazu informacji w wyższych częstotliwościach.

Wpływ czasu stabilizacji systemu transmisji na zdolność do przekazu informacji

Wykres pokazuje transmisję dźwięku systemu dźwiękowego z czasem stabilizacji 1 μs i 10 μs (mikrosekundy).
Jest oczywiste, że wraz ze wzrostem częstotliwości, ilość przekazywanych informacji maleje, tworząc spadek jakości dźwięku. Czas stabilizacji większości elementów elektronicznych stosowanych w komercyjnych systemach dźwięku wynosi 10 μs.

WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Katalog Produktów