KV2 Audio Super Live Audio - Technologia

2011-08-17
WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Komercyjny standard urządzeń elektro-akustycznych ogranicza zakres dynamiki i zawsze powoduje zniekształcenia. Te zniekształcenia są najczęściej używane jako rozszerzenie oryginalnego sygnału jako zastępstwo przy dużej utracie sygnału spowodowanej niską jakością wyposażenia audio. Zniekształcenia nie wynikają ze źródła sygnału, lecz w większości powodują efekt generowania wysokich częstotliwości, co może być akceptowalne na małych odległościach, ale w rzeczywistości znacznie maskują słabsze części sygnału. To maskowanie słabszych części powoduje usuwanie dużej części szczegółowych informacji, co daje znaczne zmniejszenie czystości. Sztuczna zmiana sygnału uniemożliwia transmisję otoczenia i prawdziwej atmosfery oryginalnego dźwięku do słuchacza, szczególnie w dalszej odległości.

Rozdzielczość dynamiki jest reprezentowana przez zdolność urządzenia do rozpoznania małego sygnału w dużym sygnale, co w fundamentalny sposób wpływa na zdolność przenoszenia sygnałów w pełnej jakości na duże odległości.


Efekt jakości urządzeń

Wykres poniżej pokazuje porównanie konstrukcji systemów audio, składających się z elementów niskiej jakości i wysokiej jakości. Wysokiej jakości system dźwiękowy daje lepszej jakości dźwięk, i jest zdolny do transmisji wysokiej jakości audio na dużo większy dystans. Wykres pokazuje również że każde udoskonalenie łańcucha sygnału akustycznego, poprawia całkowitą jakość dźwięku.

Wpływ odległości na jakość transmisji dźwięku

Zasadniczo, wpływ niskiej jakości systemu zawiera gorszą elektronikę i akustykę, zmniejszającą odległość odsłuchu. By zachować wysokiej jakości dźwięk, szczególne na większe odległości, jest szczególne ważne by każdy element łańcucha dźwięku był niezwykle spójny.
Urządzenia elektroakustyczne przeznaczone dla Profesjonalnego Dźwięku, kładą nacisk na najwyższą z możliwych jakość dźwięku. System musi być w stanie przesłać niezmieniony dźwięk w najwyższej jakości. System musi przenieść niezmieniony dźwięk razem z atmosferą wykonania na każdą odległość, na każdym poziomie, dając najlepsze z możliwych wrażenie słuchaczowi.
Obszar pokrycia wzrasta w zależności od zwiększenia rozdzielczości systemu. Poziom ciśnienia dźwięku może osiągnąć poziom do 140 dB, więc kładzie się nacisk na prawdziwy zakres dynamiki systemu. Profesjonalny system dźwiękowy nie może koloryzować lub wpływać na jakość dźwięku, musi posiadać minimum zniekształceń i maksimum zakresu dynamiki.

WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Katalog Produktów