KV2 Audio Super Live Audio - Technologia

2011-08-17
WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Wprowadzenie

W KV2 Audio mocno wierzymy że reprodukcja dźwięku w XXI wieku podzieliła się na dwa bardzo wyraźne pasma – Dźwięk Komercyjny i Super Live Audio.

Dźwięk Komercyjny

Dźwięk komercyjny pierwotnie dotyczył głównie domowych systemów telewizji cyfrowej i transmisji radiowych, car audio, płyt kompaktowych, MP3 i osobistych odtwarzaczy multimedialnych.
Sprzęty te były generalnie produkowane ze szczególnym uwzględnieniem ceny, gdzie większość dostępnego budżetu przeznaczona jest na ilość dostępnych funkcji, a jakość audio jest rzeczą drugorzędną. Jeszcze do niedawna od produktów komercyjnych wymagało się produkcji na odpowiednio niskim poziomie głośności, gdzie miały dostarczyć dobrej jakości dźwięku na stosunkowo krótkim dystansie.
Dzisiaj Dźwięk Komercyjny obejmuje wiele dawnych systemów Profesjonalnych używanych w żywym dźwięku w halach koncertowych, arenach, zewnętrznych festiwalach przez wiele lat, skupiając coraz więcej producentów PA w ustalaniu standardów Profesjonalnego dźwięku, zmniejszając wymagania produktom dźwięku komercyjnego.

Super Live Audio

Super Live Audio (SLC) wymaga najwyższej jakości dźwięku od źródła, przez cały łańcuch sygnału i reprodukcji z minimalnymi stratami przez całą drogę do końcowego urządzenia. By osiągnąć te wymagania, każdy element musi mieć najwyższy możliwy poziom dynamiki, najmniejsze możliwe straty przez zniekształcenia lub zmiany sygnału przechodzącego przez system. Tylko systemy SLA mogą z sukcesem przetworzyć wysoki poziom ciśnienia dźwięku w dużych miejscach, przy zachowaniu wysokiej jakości. KV2 Audio jest jedną z kilku firm dążących do tego poziomu wysokiej jakości osiągów i standardu.


Całkowita jakość systemu dźwiękowego, mówi jak aktualnie daleko system jest w stanie przenieść dźwięk.

Wykres poniżej pokazuje jaką rozdzielczość zachowują systemy dźwiękowe, i dystans na jaki są w stanie transmitować. Jest jasne że dźwięk w małych miejscach, lub nawet w środowisku domowym wystarczy posiadać system o niższej rozdzielczości, a na dużych obszarach, wymagana jest znacznie większa rozdzielczość.

Wpływ odległości na jakość transmisji dźwięku

WsteczDalej
Przejdź do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Katalog Produktów