Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent

VSA - Vertical Sterrable Array

2010-09-30

Często występuje potrzeba nagłośnienia obiektów trudnych akustycznie, jak kościoły, hale wystawowe, czy poczekalnie, gdzie duże gabaryty pomieszczenia i wykończenie wnętrza tworzą obiekt z dużym czasem pogłosu. Jednym z lepszych rozwiązań jest nagłośnienie pomieszczenia ukierunkowaną falą dźwiękową, w obszar który chcemy nagłośnić.

Fizyka mówi że fala akustyczna jest tym bardziej kierunkowa im ciągłe, liniowe źródło dźwięku jest krótsze od długości fali - λ. O kierunkowym dźwięku mówi się gdy długość fali λ, jest mniejsza lub równa długości źródła dźwięku - w naszym wypadku matrycy głośnikowej.

Zasadę tę obrazuje poniższy wykres charakterystyki kierunkowej ciągłego, liniowego źródła dźwięku w funkcji długości źródła, oraz długości fali.

Niestety idealne źródło liniowe nie istnieje, możemy się jedynie do niego zbliżyć, stosując głośniki umieszczone koło siebie. Jego liniowość jest ograniczona przez dwa parametry. Ilość głośników, oraz ich rozmiar, który wyznacza odległość pomiędzy osią głośników. Jak pokazuje poniższy wykres w zależności od proporcji długości fali λ do odległości pomiędzy osiami głośników, zmienia się kierunkowość fali akustycznej oraz ilość interferencji.

Matryca głośnikowa VSA bazuje na powyższych zasadach fizyki. Użyteczne pasmo które możemy kontrolować w płaszczyźnie pionowej, wyznacza wysokość matrycy - która określa minimalną kontrolowaną częstotliwość, oraz odstęp pomiędzy głośnikami, który mówi o najwyższej kontrolowanej częstotliwości.

Podsumowując, odstępy pomiędzy przetwornikami wyznaczają górną granicę częstotliwości gdzie matryca pracuje jako źródło liniowe.

Całkowita wysokość kolumny, wyznacza dolną granicę częstotliwości która posiada jakąkolwiek kierunkowość.

Kluczowym elementem w kontrolowanej matrycy głośnikowej jest dobranie odstępu pomiędzy środkami poszczególnych elementów. Ten dystans powinien być maksimum dwu krotności najkrótszej długości fali (która jest najwyższą częstotliwością) którą możemy kontrolować. Dlatego że wysokie częstotliwości posiadają bardzo krótką falę, fizyczny wymiar przetworników jest tutaj parametrem ograniczającym.

Drugim kluczowym elementem jest długość matrycy. Czym dłuższa matryca, tym węższe jest pionowe rozproszenie, oraz niższa częstotliwość na którą ma to wpływ.

Źródło liniowe staje się bardziej kierunkowe ze wzrostem częstotliwości: jeżeli wysokie częstotliwości są zbyt kierunkowe, stają się akustycznie bezużyteczne. W matrycy VSA każdy przetwornik posiada swój indywidualny procesor DSP, przez które można zrobić matrycę akustycznie "krótszą" wraz ze wzrostem częstotliwości. Czyni to pionową kierunkowość bardziej spójną.

Technika jest koncepcyjnie prosta: trzeba użyć filtrów dolno-przepustowychdo tłumienia poziomu przetworników na górze i dole matrycy, ze stopniowym nachyleniem filtra - ze stromym zboczem na końcach kolumny, i coraz łagodniejszym zboczem zbliżając się do środka kolumny.

Tym sposobem realna długość matrycy, zależy od częstotliwości

Dodatkowo dołożenie odpowiednich opóźnień na kolejne przetworniki, możliwe jest nachylenie fali akustycznej.
Różne opóźnienie, wzmocnienie w połączeniu z filtrowaniem, zastosowanym osobno na każdy przetwornik, pozwala na kształtowanie głównej krzywizny fali, oraz bocznych i tylnych.

Matryca RCF VSA2050 jest wąska i dyskretna, wykonana z aluminium. Dostosowanie do wystroju wnętrza umożliwia pomalowanie na dowolny kolor z palety barw RAL. Matryca posiada wszystkie niezbędne uchwyty do mocowania na ścianie, a dodatkowy zestaw BR30/45 umożliwia nachylenie kolumny w płaszczyźnie poziomej ±30° lub ±45°.
Sygnał jest całkowicie przetwarzany i wzmacniany w domenie cyfrowej, przez sześć układów układów FPGA, które zarządzają wszystkimi danymi w kolumnie. Elektronika jest wykonana modułowo co daje maksimum niezawodności i łatwość ewentualnego serwisu.


 

Katalog Produktów