Jesteś w: Strona Główna | Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej: www.arcadeaudio.pl
Administratorem strony jest Arcade Audio Sp. z o.o., ul. Galicyjska 2, 32-091 Michalowice, Polska, KRS 0000099188 XII Wydział Gospodarczy Kraków, NIP: 9451959146, Regon: 356394233
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: info@arcadeaudio.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Dane osobowe

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:


 

Katalog Produktów